1. <span id="z9rj1"></span>
    <rp id="z9rj1"></rp>

    <tbody id="z9rj1"><pre id="z9rj1"></pre></tbody>
   2. 一起環保,要去環保-環保信息網(17環保網)
   3. 當前位置:首頁>>環保商城>>化工原料>>建材>>丁基橡膠自粘性膠條
    丁基橡膠自粘性膠條
    • 商品貨號:2013032814411687753
    • 商品庫存:999999
    • 商品重量:
    • 上架時間:2013-03-28
    • 商品點擊數:3194
    • 市場價格:¥10.00元
     本店售價:¥10.00元
    • 關鍵字:
    • 產地:河北省       重慶零售咨詢電話:188 0232 8008

    商品描述:

    注意事項

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">丁基橡膠自粘***膠條<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; color: rgb(255,0,0); font-***i***e: 9pt; font-weig***t: bold; ******o-***p***cerun: 'ye***'">應用范圍<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">&nb***p;<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">&nb***p;&nb***p;&nb***p;&nb***p;&nb***p;本止水材料具有很好的氣密***,較好的粘接強度,極強的自粘***和變形***,可以不用粘接劑,在一定條件下與新澆混凝土直接粘接,克服過去止水材料因與混凝土界面粘接不牢引起的環澆滲漏問題,具有良好耐水***,耐酸堿***及耐老化***能,可廣泛用于水利水電工程及各類工業民用建筑工程。<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; color: rgb(255,0,0); font-***i***e: 9pt; font-weig***t: bold; ******o-***p***cerun: 'ye***'">技術***能指標<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">項目<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">單位<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">指標<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">比重<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">g/c***<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ***ertic***l-***lign: ***uper; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">3<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">≥1.15<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">抗拉強度<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">***P***<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">≥0.06<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">斷裂伸長率<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">%<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">>800<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">流淌***能<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">溫度60℃,750傾角,48小時<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">不流淌<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">脆***溫度<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">℃<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)"><-30<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">環境保護<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">屬橡膠制品,無毒,無污染<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">&nb***p;&nb***p;&nb***p;&nb***p;&nb***p;&nb***p;&nb***p;&nb***p;&nb***p;備注:<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; b***ckground: rgb(255,255,255); font-***i***e: 10.5pt; ******o-*********ding: rgb(255,255,255)">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; color: rgb(255,0,0); font-***i***e: 9pt; font-weig***t: bold; ******o-***p***cerun: 'ye***'">規格型號<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">&nb***p;<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">10&ti***e***;10&nb***p;10&ti***e***;20&nb***p;10&ti***e***;30<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">&nb***p;20&ti***e***;20&nb***p;20&ti***e***;30&nb***p;30&ti***e***;30<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">可根據用戶和設計的要求生產不同規格的產品。<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">&nb***p;<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; color: rgb(255,0,0); font-***i***e: 9pt; font-weig***t: bold; ******o-***p***cerun: 'ye***'">使用方法<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">&nb***p;<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">1、采用本品時應按設計要求及施工需要采用相應規格的產品。<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">&nb***p;<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">2、待上一段砼澆注工序完成,硬化干燥后,將其清除干凈,將本品直接粘巾在施工縫界面上,開始進行下一段的施工。<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">3、因施工需要也可預先留下定位淺槽,待與本產品直接接觸的施工面硬化干燥后清除干凈,將其鑲嵌在預留槽中,按壓密實即可。<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">&nb***p;<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">4、需要接頭時,可將其側向壓扁搭接5c***以上壓水即可。<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">5、施工表面應堅實,干燥,無油跡,無浮土,無積水。在使用時或運輸中應注意防火及雨水,如不慎雨淋,待涼干后可繼續使用,效果不減。<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">&nb***p;<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 9pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">6、雨天不宜施工,因天氣寒冷可采取人工增溫方法使用。施工溫度應在20℃以上,如有條件可鋪助增溫效果更佳。<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: '宋體'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">網址:<***p***n><*** ***ref="***ttp://www.************.***o/"><***p***n cl*********="15" ***tyle="font-f******ily: '宋體'; color: rgb(128,0,128); font-***i***e: 10pt; text-decor***tion: underline; ******o-***p***cerun: 'ye***'">***ttp://www.************.***o<***p***n ***tyle="font-f******ily: '宋體'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">&nb***p;&nb***p;&nb***p;電話:18632887717&nb***p;&nb***p;0318-7087717&nb***p;&nb***p;QQ&nb***p;1981361675&nb***p;&nb***p;<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: '宋體'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">郵&nb***p;&nb***p;&nb***p;&nb***p;箱:******t***id***88@163.co***<***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">
    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">

    <***p***n ***tyle="font-f******ily: 'Ti***e*** New Ro******n'; font-***i***e: 10.5pt; ******o-***p***cerun: 'ye***'">

    1、購買請聯系客服QQ:83818909;
    2、聯系好確認產品無誤后進行購買;

    用戶評論(共0條評論)

    国产线播放免费人成视频播放